12.r Valga kohumajas

Inimene ja õigus kursuse raames läheb 12.r klass 2. detsembril kell 11.00- 12.00 Valga kohtumajja kohtuistungit jälgima.

 

Kunstiloeng

Kunstiteaduse koolituuri raames toimub
kunstiloeng 10.-11. klassidele 26.11 kell 9.50- 11.00 saalis.
 
2015/2016 on koolituuri fookuses kunstiteadus. Kuidas
läheneb kunstile teadus? Milliste kunstiteaduslike uurimusküsimustega Eestis tegeletakse?
 
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse (KKEK) ja Eesti
Kunstiakadeemia Kunstiteaduse instituudi (KTI)
 

Õppereis

20. novembril toimub õppereis Tallinna. Õpilased külastavad giidi eesvedamisel Okupatsioonide muuseumi ning toimub Tallinna Pimedate Ööde Filmifestvali (PÖFF) raames kinokülastus, õpilased vaatavad Soome filmi “Teised tüdrukud”. Õppereisi korraldab ajalooõpetaja Jaan Uudelt.