Kool

Avaleht
eKool
Inimesed
Huvitegevus
Hoolekogu
Toitlustamine
Ajalugu
Pakume tööd
Uus Webmail
Kasulikud lingid
Õppesuunad

Uudised

Valga Gümnaasiumi riigikaitse õpetaja Meelis Kivi eestvedamisel toimub riigikaitse huvipäev  15.04.2014

9. mail 2014 korraldab SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon koostöös Kaitseministeeriumi, Kaitseliidu Valga maleva, Valga Gümnaasiumi ja Valga linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametiga riigikaitseõpetuse huvipäeva

Huvipäev toimub Valgas, Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil. Võistluslik osa koosneb kirjalikest teooriaülesannetest ja praktilistest tegevustest.

Kirjaliku töö küsimused ja ülesanded põhinevad peamiselt riigikaitseõpetuse ainekava eesmärkidel ja sisul, kuid sisaldavad ka päevakajaliste teemadega seotud ülesandeid. Samuti võidakse küsimusi esitada Valgamaa ja Valga linna kohta. Teoreetilise osa küsimused koostatakse Kaitseministeeriumi poolt.

Praktilises osas tuleb lahendada ülesandeid välitingimustes, näiteks: praktiline laskeharjutus, kaardi ja kompassi kasutamise ning mõõdistamisega seonduv ülesanne. Praktilised tegevused valmistab ette ja viib läbi Kaitseliidu Valgamaa maleva poolt moodustatud meeskond.

Riigikaitseõpetuse huvipäeva parimad selgitatakse välja üksikalade koondpunktisumma alusel.

Huvipäevale on oodatud osalema igast riigikaitseõpetust õpetavast gümnaasiumist ja kutsekoolist üks õpilane, kes on õppinud või õpib riigikaitset.

Selleks tuleb osaleja hiljemalt 25. aprilliks registreerida aadressil: rudo.lilleleht@valgagym.ee. Märkida tuleb õpilase ees- ja perekonnanimi, kool ja klass ning teada anda, kas õpilane tuleb koos õpetajaga või mitte.

Lähem info rudo.lilleleht@valgagym.ee.

Õppereis  14.04.2014

17. aprillil on 10.b ja 10.c klass õppereisil Tartus. Külastatakse Kõrgemat Sõjakooli, Lõuna prefektuuri ja Tartu vanglat. Õppereisi organiseeris riigikaitse ja siseturvalisuse suuna juht Meelis Kivi.
NATO simulatsioon  14.04.2014

Eesti NATO Ühingu korraldab 17. aprillil seoses projektiga "Oleme osaks NATOst" koolis õpilastele simulatsiooni.

Läbi simulatsiooni pakutakse õpilastele võimalust õppida lähemalt tundma rahvusvahelise organisatsiooni tööd, arendada oma argumenteerimisoskusi ning tutvuda riigikaitse arenguga. Projekt toimub koostöös Kaitseministeeriumiga. Päev algab sissejuhatava loenguga ja lõpeb täiskogu istungiga. Üritus on 11.a ja 11.b klassile. Üritus toimub 8.00- 14.00.
Päevakord
8.15 - 8.45 Sissejuhatav loeng NATOst
 8.45 - 9.45 NATO simulatsiooni reeglite selgitamine
 9.45 -  10.00 paus
10.00 - 11.30 Grupitöö I
11.30 - 11.45 Lõuna
11.45 - 12.45 Grupitöö II
12.45 - 13.00 paus
13.00 - 14.00 Täiskogu istung ja simulatsiooni lõpetamine
Lõpukella aktus   11.04.2014

 Reedel, 25. aprillil  kell 12.45 toimub 12. klassi lõpukella aktus.
NATO simulatsioon ja raamatuesitlus  11.04.2014

Eesti NATO Ühing korraldab 17. aprillil Valga Maavalituses raamatuesitluse. Meie koolist osaleb üritusel ühiskonnaõpetuse õpetaja Jaan Uudelt.

Samal päeval korraldab Eesti NATO Ühing koolis 11. klassi õpilastele simulatsiooni "Oleme osaks NATOst" .
IT välistudeng tunnis  11.04.2014

10. aprillil   vestles 11.c klassiga tudeng valgevenest. Tudeng oli koolis Europe Makes School in Estonia projekti raames. Esimesel kohtumisel rääkis ta oma kodumaast, projekti edasine tegevus lepiti õpilastega kokku. Pildil Yauhen Yakimenka tutvustab oma kodumaad.
Spordipäev  11.04.2014

8. mail toimub kooli spordipäev
Lõpuaktus  11.04.2014

Kooli lõpuaktus toimub 20. juunil kell 12.00 Valga Kultuuri -ja Huvialakeskuses.
Kohtumine   10.04.2014

Reedel, 11. aprillil külastas  Valga Gümnaasiumi  Liina Raud (Vahter)
Liina Raud on eesti näitleja ja juuksur. Ta on osalenud seriaalides “Elu keset linna” ja “Ühikarotid”.
2010.a võitis ta partner Mairold Milleriga  telesaate “Tantsud tähtedega”.
Kohtumisest võtsid osa 10.a,11.a ja 11.c klass.
Sisseastumiskatsete tulemused Tulemused

Kooli juubeliüritused  15.11.2013

Valga Gümnaasium ootab oma vilistlasi ja endisi õpetajaid kooli 95. aastapäeva tähistamisele

Juubeliürituste kava 7. juunil

Kell 12–23 külaliste registreerimine Valga Gümnaasiumis
Kell 13 jumalateenistus ja kontsert Valga Jaani kirikus
Kell 15–18 külastamiseks on avatud Valga Gümnaasium (Valga Valge Maja), Valga Põhikool (Kungla 16), Valga ...Põhikool (Vabaduse 13)
Kell 16 meenutustetund Valga Valges Majas (Kuperjanovi 10)
Kell 18 aktus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk 1)
Kell 20–02 vilistlaste koosviibimine Kuperjanovi 10 koolimajas, tants, puhvetid
• valges majas lõpetanud lennud koolimajas
• punases majas lõpetanud lennud peotelgis
Kell 21–01 ansambel Kahtlane Sahin (koolimaja aulas)
Spordivõistlused Valga Spordihallis 11.00 käsipall/ 12.00 võrkpall/ 13.00 korvpall.

15€ osalustasu palume kanda Valga Linnavalitsuse arvele
SEB EE491010202000577004
Swed EE092200221019163791

 Nordea EE391700017003041389
märgusõna „kokkutulek“. Lisada vilistlase nimi ja kooli lõpetamise aasta. Maksta saab ka kooli kantseleis.
• Osalustasu 1. juunini 15 €.
• Alates 1. juunist- 6. juunini 20 €.


• Kokkutuleku päeval on osalustasu 25 €.
• Endistele ja praegustele õpetajatele ning 75-aastastele ja vanematele kooli vilistlastele on osavõtt tasuta (palume end registreerida kooli kantseleis).
Info telefonil +372 766 3830, www.valgagym.ee

Kohtumiseni juunis!

Vilistlasvõistlustest


Vilistlane koolitunnis  27.03.2014

Kolmapäeval, 23. aprillil külastab kooli 1974. aastal lõpetanud vilistlane Gunnar Piho.

Gunnar Piho on  Leedsi Ülikooli (UK) teadur (bioinformaatik, vähiuuringud) ja Tallinna Tehnikaülikooli infosüsteemide dotsent. Vilistlane  räägib IT teemadel10. ja 11. klassiga.

10. klasside õpilased võtavad osa ohutusõppe projektist
Kümnendatest klassidest leidus 20 aktiivset ja teotahtelist noort, kes soovisid projektis "Iga 1 turvaliselt 12. klassi" kaasa lüüa.

Projekti eesmärk on koolitada noori ja läbi aktiivsete praktiliste tegevuste kinnistada teadmisi erinevatest riskidest ja ohukäitumise mudelitest veekogudel ja liikluses ning teadvustada noortele nende endi vastutust õigete valikute tegemisel. 

Projekti tegevused koosnevad kahest osast: koolis toimuvad koolitused ja maikuus toimub projekti kokkuvõttev praktilise õppega ohutuspäev. 

Projekti läbiviivasse koostöömeeskonda kuuluvad Lõuna-Eesti Päästekeskus, Maanteeameti lõuna regioon, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuur, Eesti Punase Risti seltsid ja maakondade maavalitsused.

Õpilased osalevad erinevatel loengutel, mis hõlmavad veeohutuse teemasid, liiklusohutuse teemasid, esmaabi andmist.

Esimene õppepäev toimub 26. märtsil algusega kell 13.30 kabinetis 109. Külla tulevad Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti  esindajad.

11. aprillil kohtutakse Lõuna-Eesti Päästekeskuse esindajaga. 

Projekti koolipoolne koordinaator on Varje Schmidt.

Stipendium tublile õppurile  19.03.2014

Uuest õppeaastast maksab Valga Linnavalitus „väga hästi“ ja „hästi“ õppivale Valga Gümnaasiumi õpilasele stipendiumi.
Lauluvõistlus  19.03.2014

Lauluvõitlusel sai meie kooli 11.c klassi õpilane Elise Leht oma vanusegrupis esikoha. Õnnitleme!
Juhendaja Evald Raidma.
Vabariiklik vene keele olümpiaad eesti õppekeelega koolide õpilastele  14.03.2014


Vene keel võõrkeelena:
7. koht    Anna-Marija Sljusartšuk    11.b kl
Juhendaja-õpetaja Merike Soovares
NATO simulatsioon  12.03.2014

Eesti NATO Ühingu korraldab 17. aprillil seoses projektiga "Oleme osaks NATOst" koolis õpilastele simulatsiooni

Läbi simulatsiooni pakutakse õpilastele võimalust õppida lähemalt tundma rahvusvahelise organisatsiooni tööd, arendada oma argumenteerimisoskusi ning tutvuda riigikaitse arenguga. Projekt toimub koostöös Kaitseministeeriumiga. Päev algab sissejuhatava loenguga ja lõpeb täiskogu istungiga. Üritus on 11. klassile.
Maakonna koolinoorte meistrivõistlusted ujumises  12.03.2014

10.–12. klassi tüdrukud
1. Ilona Nummert        11.b kl
2. Polina Rubtsova        11.b kl
3. Aveli Tättar            11.a kl

10.–12. klassi poisid
1. Martin Pezonen        11.b kl
2. Priit Varres            11.c kl
3. Erik Kortšinski        10.c kl

Juhendajad õpetajad Anneli Taul ja Riho Meri
Suusaveeb vilistlaselt  27.01.2014

Valga Gümnaasiumi vilistlane Kaarel Zilmer, kes lõpetas kooli 50.a tagasi sai valmis suusaveebi ja  pühendab selle oma kunagisele koolile, temas spordi ja suusapisiku tekitajale.

Veebis on osa materjale ka  vilistlane Jüri Jõeperalt.  Mõlemad lõpetasid  Valga I Keskkooli 1964 aastal.

http://suusatades.weebly.com/
Aasta õpetaja  06.01.2014

Valga Gümnaasiumi aasta õpetaja 2013 on robootika ja mehhatroonika õpetaja Toomas Duvin
Arhiiv


© Valga Gümnaasium J.Kuperjanovi 10, Valga, Eesti 68207 Tel. 372 76 63830, fax 372 76 63810
VITA Group OÜ