Teisipäeval, 10. mail Valga Gümnaasiumi kevadine spordipäev

Loengud 8.00 – 9.15
8.00 – 8.30 ja 8.45 – 9.15
10 h ja 10m kab 203 Rajaleidja loeng
8.00 – 8.30 ja 8.45 – 9.15
10 r kab 107 Rajaleidja loeng
8.00 – 9.00 aulas 11. klass Veeohutusloeng
Spordipäev algab kell 9.30
Spordipäeva alad:
• 4x100m teatejooks (igast klassist 2T+2P ja õpetajate võistkond 2N +2M)
• 100m jooks kaugushüpe
• kuulitõuge 400m jooks
Spordipäev lõpeb kell 12.00 – 12.30. Seejärel söömine kooli sööklas.
Kõigil õpilastel osavõtt kohustuslik!
Vabastatud õpilased on abis kohtunikutööl.

Konkurss Valga Gümnaasiumi juhiabi leidmiseks

Valga Gümnaasium (1. septembrist 2016 riigigümnaasium) võtab tööle avaliku konkursi korras juhiabi.
Töö kirjeldus
Kooli dokumentide haldamine, sh failihaldamine ja vastavate dokumendihaldussüsteemidega töötamine; juhi abistamine ja kooli personalitöö korraldamine; koosolekute ja külalistega seotud asjaajamine.

Kasuks tuleb
Varasem sekretäritöö või personalitöö kogemus; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; asjaajamiskorralduse ja hea klienditeeninduse põhimõtete tundmine; väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea suhtlemisoskus; kohusetunne, usaldusväärsus, korrektsus ja operatiivsus; koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime.

Kandideerimiseks tuleb esitada:
• avaldus;
• elulookirjeldus;
• kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
• motivatsioonikiri.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 6.05.2016, saates need andrus.murumaa@valgagym.ee. Tööle asumise 6. juunist/kokkuleppel
Täiendav lisainfo kooli direktorilt Andrus Murumaalt
tel 5309 4938.

Luuleauhind

XXVIII Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule keskendatud üleriigilise koolinoorte etlusvõistluse  lõppvoorus: Žürii eripreemia hingesoppe avava esituse eest pälvis Natalija Golubenko 10.r klass. Juhendaja õpetaja Ene Sõstar.

Neljapäev 21.04

8.00- 9.40 – 12. klass lõhnateraapia, aula dekoreerimine
9.50- 10.30 lennu pulm – osaleb kogu kool
10.45- 11.30 lõpukella aktuse proov 12. klass ja 11. klassi esinejad
12.45 – 13.30 lõpukella aktus (kogu kool)
Peale aktust, tunnid jätkuvad 10.- 11. klassil.