Hoolekogu

Valga Gümnaasiumi hoolekogu 2017/2018 õa

Heili Mets – lapsevanemate esindaja; hoolekogu esimees

Avo Kuld – lapsevanemate esindaja; hoolekogu aseesimees

Varje Schmidt – õppenõukogu esindaja;

Anti Alasi – koolipidaja esindaja;

Kalmer Sarv – Valga vallavalitsuse esindaja;

Maarja Pundonen – lapsevanemate esindaja;

Natalia Karu – lapsevanemate esindaja;

Allar Koik – lapsevanemate esindaja;

Riina Rääk – lapsevanemate esindaja;

õpilaste esindaja;

vilistlaste esindaja

Kiri hoolekogule

*
*
*
Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee