Kontakt

Juhtkond

Andrus Murumaa
direktor
 5309 4938
Andrus.Murumaa@valgagym.ee

Triinu Ugur
õppejuht
5557 0872
Triinu.Ugur@valgagym.ee

Personal

Julia Teder-Astahovs
juhiabi
766 3830 Julia.Teder@valgagym.ee
Pille Olesk
karjääri- ja projektijuht
5826 8018 Pille.Olesk@valgagym.ee
Egle Kõvask
huvijuht
 56179757 Egle.Kovask@valgagym.ee
Siret Jallai
haldusjuht-administraator
 5355 8441 Siret.Jallai@valgagym.ee
Marika Poola
raamatukogu
raamatukogu@valgagym.ee
Marika.Poola@valgagym.ee
Meelis Oja
IKT juht
Meelis.Oja@valgagym.ee
Irja Kängsepp
õppenõustaja
Irja.Kangsepp@valgagym.ee

Õpetajad

Anneli Taul
kehaline kasvatus
Anneli.Taul@valgagym.ee
Annemarie Gerassimov
inimene ja õigus
Annemarie.Gerassimov@kohus.ee
Ester Talu
matemaatika
Ester.Talu@valgagym.ee
Gerta Vister
kunstiõpetus
Gerta.Vister@valgagym.ee
Helen Teinfeldt
inglise keel
Helen.Teinfeldt@valgagym.ee
Hille-Made Varul
matemaatika
Hille-Made.Varul@valgagym.ee
Irja Kängsepp
matemaatika
Irja.Kangsepp@valgagym.ee
Jaan Uudelt
ajalugu, ühiskonnaõpetus
Jaan.Uudelt@valgagym.ee
Bret Baussova
inglise keel
Bret.Baussova@valgagym.ee
Annika Saarmann
eesti keel teise keelena
Annika.Saarmann@valgagym.ee
Birgit Tuulemets
majandus- ja ettevõtlus
Birgit.Tuulemets@valgagym.ee
Katrin Timakova
füüsika
Katrin.Timakova@valgagym.ee
Lisel Helbrod
bioloogia
Lisel.Helbrodt@valgagym.ee
Marta Edite Ozola
prantsuse keel
Marta.Edite.Ozola@valgagym.ee
Meelis Kivi
riigikaitse
kivimeelis@gmail.com
Anna Kirschbaum
vene keel
Anna.Kirschbaum@valgagym.ee
Piret Markson
keemia, füüsika
Piret.Markson@valgagym.ee
Raili Jahtmaa
geograafia
Raili.Jahtmaa@valgagym.ee
Reet Laanoja
muusikalugu
Reet.Laanoja@valgagym.ee
Riho Meri
kehaline kasvatus
Riho.Meri@valgagym.ee
Rita Aljošina
vene keel emakeelena, vene kirjandus
Rita.Aljosina@valgagym.ee
Tatjana Fjodorova
matemaatika
Tatjana.Fjodorova@valgagym.ee
Jevgenia Skobeleva
füüsika vene keeles
Jevgenia.Skobeleva@valgagym.ee
Varje Schmidt
eesti keel
Varje.Schmidt@valgagym.ee
Piret Koorep
eesti keel
Piret.Koorep@valgagym.ee

 

Järelevalvet teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, Tartu 50088; hm@hm.ee, tel 7350222)

Lõuna piirkonna (Põlva-, Valga-, Võrumaa) ekspert Kaidi Maask (kaidi.maask@hm.ee, tel 56876407)

 

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).

Sündmused

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee