Hoolekogu

Valga Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Kristi Lee – vanemate esindaja

Rait Kommer- vanemate esindaja

Kärt Leppik– kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

Varje Schmidt – õppenõukogu esindaja

Anabel Carmen Kütt  õpilaste esindaja

Kalev Härk  vilistlaste esindaja

Maarja Mägi  kooli toetava organisatsiooni esindaja, Valga Vallavalitsus

 

 

Kiri hoolekogule