Uudised

Info algavaks õppeaastaks

Kooliaasta avaaktus ja info õppeaasta 2023/2024 alguseks

 

INFO 10. KLASSIDE ÕPILASTELE

24. augustil 2023 kell 10.00–13.00 toimub 10. klassides õppima asuvate õpilaste pildistamine õpilaspileti tarbeks koolimaja aulas. Pildistamiseks tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

 

10. klassi õpilased pääsevad õppeinfosüsteemi Stuudium alates 30. augusti pärastlõunast, samuti saavad vanemad taotleda juurdepääsu pärast seda, kui uued õpilased on nimekirja lisatud.

* Stuudiumi kasutajakonto aktiveerimine:

Kui Stuudiumi on kantud uute õpilaste nimekirjad, saavad uued õpilased aktiveerida oma konto järgmiselt: Stuudiumi avalehelt valida „Ava kasutajakonto" → „Kui kool on juba sinu andmed süsteemi sisestanud, aktiveeri oma konto siin."

Valga Gümnaasiumi Stuudiumi lehele pääseb siit: https://valga.ope.ee/auth/.

---

Kooliaasta avaaktus toimub reedel, 1. septembril kell 13.00 Valga Gümnaasiumi aulas. Pärast aktust toimub klassipiltide tegemine ning klassijuhatajatund.

 

Õpikud ja muud õppematerjalid komplekteeritakse uueks õppeaastaks igale õpilasele personaalselt ning need saab kätte 1. septembril klassijuhatajatunnis.

 

4. septembril algab õppetöö tunniplaani alusel, erandina toimuvad sel päeval õpilastele mõeldud INFOKOOSOLEKUD:

4. tund infokoosolek 10. klasside õpilastele aulas,

5. tund infokoosolek 11. ja 12. klasside õpilastele aulas.

Infokoosolekust osavõtmine on kohustuslik.

* Tunniplaan lisatakse kooli kodulehele hiljemalt 31. augustil.

* Toitlustamine algab 4. septembrist, koolilõuna on õpilastele tasuta, toitlustamine toimub õpilaspileti valideerimise alusel.

 

Koduklassid:

10. h + 10. m + 10. s klass – kab 304, klassijuhatajad Siret Jallai ja Triinu Ugur

10. r klass – kab 206, klassijuhataja Pille Olesk

11. h + 11. r klass – kab 109, klassijuhataja Varje Schmidt

11. m + 11. s klass – kab 204, klassijuhataja Irja Kängsepp

12. h + 12. s klass – kab 303, klassijuhataja Anna Kirschbaum

12. m klass – kab 202, klassijuhataja Jaan Uudelt

12. r klass – kab 301, klassijuhataja Katrin Timakova

 

Lisainfo: õppejuht Triinu Ugur (triinu.ugur@valgagym.ee; 555 70 872).