Koolipäev 100 aastat tagasi

22. veebruaril tähistas Valga Gümnaasiumi koolipere vabariigi aastapäeva. Tegu on juubelipidustuste ühe suurema sündmusega kümnest, mistõttu oli fookusesse võetud temaatika “Koolipäev 100 aastat tagasi”.

Taaselustatati 12 manalateed läinud endist koolijuhti. Õpilased, õpetajad ning koolitunnid olid ajastule kohased. Koolitundidena toimusid maateadus, arvuteadus ja geomeetria, poeesia, tarviline eesti keel ja kirjandus, keemia, majapidamis- ja kombeõpetus, vene keel, käsitöö, usuõpetus ja rehkendamine. Päev algas hommikupalvusega koolis aulas ja lõpes ühise koosolemisega kooli aulas.