Koolipere tähistab vabariigi aastapäeva varasemast teisiti

22. veebruaril tähistab koolipere vabariigi aastapäeva. Tegu on Valga Gümnaasiumi juubelipidustuste ühe suurema sündmusega kümnest, mistõttu on sel päeval võetud fookusesse temaatika “Koolipäev 100 aastat tagasi”.

Taaselustatakse 12 manalateed läinud endist koolijuhti, kohale tulevad ka eelmine ja tänane koolijuht. Õpilased, õpetajad ning koolitunnid on ajastule kohased. Päev algab hommikupalvusega ja päeva lõpetab ühine koosolemine kooli aulas.

Lisainfo päeva kohta on õpilastele kättesaadav Stuudiumis.