Koolipere tähistas õpetajate päeva

5. oktoobril tähistas Valga Gümnaasiumi koolipere õpetajate päeva. Sel päeval täitsid õpetaja rolli 12. klasside õpilased, kelle organiseerida ja läbi viia oli terve koolipäev ning sellele järgnenud kontsert-aktus.

Kui 10.-11. klassidele toimusid tavapärased koolitunnid, siis õpetajad said igapäevaste ülesannete asemel osa võtta õppetööst. Nende koolipäev oli sisustatud koduste teaduskatsete, ühiskonna, kunsti, kirjanduse ja ajalootunniga. Tunnisisu oli üles ehitatud erinevatele kooli puudutavatele teemadele. Näiteks töötati välja uusi kooli meeneid, leiti lahendusi koolielus esinevatele teemadele, kirjutati luulet, et töötada välja uus kooli laul, pandi proovile õpetajate teadmised erinevatest kooliainetest jms. Tundides toimus palju rühmatöid, et tugevdada omavahelist koostööd ning arendada suhtlemisoskust.

Pärast koolipäeva toimus kogu koolile kontsert-aktus, kuhu olid kutsutud ka kooli endised töötajad. Aktusel astusid muusikaliste ja luuleliste kavadega üles kooli õpilased. Samuti tänasid õpetajate päeva direktor ja kooli direktor kooli praeguseid ja endiseid töötajaid, kes olid aktuse järel oodatud tänulauda.

Aitäh 12. klasside õpilastele toreda ja ilusa õpetajate päeva organiseerimise ja läbiviimise eest!