Noorte osalus ja kaasatus

13. veebruaril kell 11.00-15.15 vaatasid meie kooli noored ühiselt filmi “The blind side” (pime külg), millele järgnesid laudkondlikud arutelud teemal noorte osalus ja kaasatus. Sündmust korraldasid meie kooli 12. klassi õpilased Kertu Ilves ja Karl-Steven Vijar. Arutelu juhtis Võru noortekeskuse noorsootöötaja Kauri Kaljuste.

Noorte osaluse ja kaasatuse laudkondi oli viis ning see oli üles ehitatud maailmakohviku meetodil, kus kõik osalejad said oma mõtteid avaldada igas laudkonnas.

Laudkondade teemad oli järgmised:

  • millised on erinevad kaasamisvormid;
  • kuidas kaasata iseennast;
  • kuidas märkan ja toetan teisi;
  • milline mõju on keskkonnal kaasatusele;
  • milline on kaasamise negatiivne pool.

Arutelu saab kokku võtta selliselt, et suures osas on noored teadlikud neile pakutavatest võimalustest, kuid tihtipeale jääb tegutsemistahe teiste loodavate eelarvamuste, eksimishirmu või ülesannete ebaselge jaotuse taha, järgnevad motivatsiooni- ja ajapuudus. Noored soovivad, et nende mõtteid võetaks senisest veel rohkem kuulda, antaks põhjendatut tagasisidet ning nende panust hinnataks ja premeeritaks, need on tegurid, mis ajendavad noori tegutsema. Viimast näiteks meeskondlike meelelahutuslike tegevustega. Samuti tõid noored välja, et ei soovi nende tehtava töö märgatavat korrigeerimist teiste poolt. Kuidas aga noored ise märkavad ja teisi kaasavad, tõid nad välja, et jälgivad käitumist ja kehahoiakut, motiveerivad ja innustavad nii palju kui oskavad, teevad komplimente, kuulavad, annavad tagasisidet, ei halvusta eakaaslaste ideid, kutsuvad neid oma tegemistesse kaasa ning annavad sõbra heas mõttes üle, kui teavad, et tema andeid saab rakendada.