Õpilased külastasid kohalikke ettevõtteid

Seoses käimasoleva ettevõtlusnädala ning avatud ettevõtete päevaga külastasid 12. majandusklassi õpilased 2. oktoobril majandustunni raames koos aineõpetajaga Birgit Tuulemets kahte Valga linna ettevõtet: Maire tikkimine ja kohvik Johannat. Ettevõtjate sõnum noortele oli, et tehes asja südamega ja sära silmil, saavutatakse elus alati edu. Mõlemad ettevõtjad möönasid, et ettevõtja töö on raske, kuid kumbki neist seda ei kahetse, pidades seda elu parimaks kogemuseks.