Õppetöö korraldamine koroonaviiruse leviku tingimustes

Valga Gümnaasium juhindub õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi edastatud soovitustest ning juhistest.


 

COVID-19 haigust põhjustab koroonaviirus. Koroonaviirus levib enamikel juhtudel piisknakkusena (köhimisel, aevastamisel) ja otsekontakti kaudu. COVID-19 sümptomid ja ka haiguse kulg avalduvad erinevalt. Haigus võib kulgeda ilma haigustunnusteta, kergete või raskete sümptomitega.

Peamised sümptomid on peavalu, köha, palavik, hingamisraskused, kurguvalu, lihasvalu, maitsemeelte kadu, haistmismeelte kadu, väsimus ja nõrkustunne. Rohkem infot sümptomite kohta leiab Terviseameti lehelt.

 


Selle õppeaasta prioriteediks on hoida koolid avatuna, arvestades sealjuures kõigi ohutusega. Sellest tulenevalt oleme võtnud oma tegutsemise aluseks järgmised põhimõtteid:

 • Mistahes haigustunnuste korral peavad jääma koju nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata õpilased ja koolitöötajad. Õpilased teavitavad oma haigestumisest esimesel võimalusel klassijuhatajat.
 • Koolihoones ei viibi kolmandad isikud, kes ei ole seotud õppetööga. Külalistel on koolimajja sisenemine lubatud vaid põhjendatud vajaduse korral ja etteteatamisega.
 • Kool tagab kõik vahendid selleks, et koolimajas viibijad saaksid järgida head kätehügieeni, sealhulgas desinfitseerida desovahendiga käsi, soovi korral võtta näomaski, tegutseda hajutatult.
 • Koolimajas on nõuetekohane ventilatsioon, seda on hooldatud regulaarselt.
 • Klassiruume tuulutatakse vahetundides.
 • Veel suuremat tähelepanu pööratakse klassiruumide põhjalikule koristamisele ning pindade desinfitseerimisele.
 • Igas klassiruumis on pihustatav desinfitseerimisvahend, mida saavad õpilased soovi korral kasutada oma töölaua desinfitseerimiseks.

 

Kuidas tegutseme COVID-19 haigusjuhtumi korral?

 • Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus koolis, ei pea haigustunnusteta täielikult vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud õpilased ja koolitöötajad jääma karantiini ega end testima.
 • Kui täielikult vaktsineerimata kuni 18-aastane õpilane, kes saab 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, saab lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on 12–18-aastastel ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavatel vaktsineerimata õpilastel haridusasutuses saadud lähikontakti korral võimalik jääda lihtsustatud korras karantiini.

 • See tähendab, et lähikontakti korral peavad vaktsineerimata õpilased tegema lähikontakti tuvastamise järgselt esimesel võimalusel antigeeni kiirtesti ja sellest testist mitte varem kui 72 tunni jooksul PCR testi. Kui õpilasel haigussümptomeid pole ja testitulemus on negatiivne, jätkab õpilane õppe- ja kasvatustööst osavõttu kooli ruumides. Positiivse testitulemuse andnud õpilane saadetakse viivitamatult koju ning õpilasele rakendub tavapärane karantiin. Testimist koordineerib ja vastavat infot jagab õppejuht.
 • Testimisega nõustuv ning negatiivse testitulemuse andnud õpilane käib koolis tavapäraselt edasi, piiratud on osalemine koolivälistes tegevustes.
 • Kui lapsevanem ja/või õpilane ise keeldub testimisest, rakendub tavapärane karantiin ning õpilane saadetakse viivitamata koju.
 • Karantiini ajal ei ole õpetajatel kohustust korraldada õpilasele juhendatud õpet.
 • Alla 18-aastaste õpilase vanemalt küsitakse õpilase koolis testimiseks alati lapsevanema nõusolekut.
 • Mistahes ajahetkel väljendunud haigussümptomite korral suunatakse õpilane alati viivitamatult koju, paludes kanda maski ning pöörduda perearsti poole täiendavate juhiste ja PCR testile saatekirja saamiseks.

 

Lisainfo: õppejuht Triinu Ugur (triinu.ugur@valgagym.ee, 5557 0872).