Info lihtsustatud karantiini korra muutmise kohta

Muudetud 28.10.2021

Hea koolipere!

Eesti Vabariigi Valitsus on teinud otsuse lihtsustatud karantiini korra muutmiseks õppeasutustes. Muudatused hakkavad kehtima 1. novembrist 2021.

 

Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus koolis, võivad õpilased, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbipõdenud, jääda lihtsustatud karantiini. See tähendab, et:

è  Õpilased saavad jätkata kontaktõppes vaid siis, kui täidetakse järgmised tingimused:

§  Pärast lähikontaktist teada saamist tuleb jääda koju tavapärasesse karantiini ning mitte varem kui neljandal päeval tuleb teha PCR-test. Selleks tuleb helistada kas perearstile või testimiskeskuse numbril 646 4848 (E–R 8-19, L 10–16).

§  Kui test osutub negatiivseks, võib õpilane tulla kooli, st jätkub lihtsustatud karantiin kuni lähikontaktist möödub 10 päeva.

§  Positiivse testi korral tuleb võtta ühendust perearstiga ning jääda koju. Sellisel juhul lihtsustatud karantiinikord enam ei kehti.

§  Lihtsustatud karantiiniperioodi jooksul ei ole lubatud käia avalikes kohtades (kinos, kohvikus, teatris jms), kuid võib osaleda samas koolis või klassis toimuvates huvitegevuses. See tähendab, et 10 päeva jooksul pärast lähikontakti võib käia vaid koolis ja osaleda seal toimuvates huvitegevustes.

§  Õpilane osaleb kuni PCR-testi tulemuse saamiseni õppetöös distantsilt. Selleks:

o   Märgitakse õpilane elektroonses õppeinfosüsteemis neljaks päevaks distantsõppele.

o   Vastavalt aineõpetaja korraldusele, osaleb õpilane tunnis kas videosilla vahendusel või täidab vastava ainekursuse Tera kausta konkreetse kuupäeva alla lisatud õppeülesanded ning edastab need tunni lõppedes aineõpetajale.

è  Kui täielikult vaktsineerimata õpilase lähikontakt toimub väljaspool kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras. Ka sellistes olukordades osaleb õpilane õppetöös distantsilt.

è  Kui õpilane ei ole nõutud testi teinud, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini ning osaleb õppetöös distantsilt.

è  Kui õpilane on COVID-19 haiguse läbipõdenud viimase 6 kuu jooksul või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea karantiini jääma.

 

Väga oluline on koheselt kooli juhtkonda või klassijuhatajat informeerida COVID-19 haiguse kahtlusest või muul moel sellega kokkupuutumise võimalikkusest.

 

Lisainformatsiooni saamiseks kirjutage triinu.ugur@valgagym.ee või 555 70 872.

 

 

Hoidkem end!

Triinu Ugur

Valga Gümnaasiumi õppejuht