Tundide ajad

1. tund 8.00– 9.15
2. tund 9.25–10.40
söögivahetund 10.40-11.00
3. tund 11.00–12.15
söögivahetund 12.15-12.35
4. tund 12.35–13.50
5. tund 14.00–15.15