Õpilasesindus

Liikmed

Sandra Vaikla – president

Heliisa Mets – asepresident

Kristiina Saaron

Kelly Ploomi

Roland Rosenfeldt

Linda Heero

Joel Raidve

Kristians Valters Freimanis

Sandra Leetus

Triin Tammes

Merili Treufeldt

Alexandra Rosenfeldt

Õpilasesindus lähtub oma töös Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärusest.

Õpilasesinduse meiliaadress: opilasesindus@valgagym.ee. Õpilasesindusele võib kirjutada igal hetkel, kui on ettepanekuid koolielu ja õpikeskkonna paremaks ja atraktiivsemaks muutmisel. Samuti võib edastada murekohti ja võimalikke lahendusi.

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee