Õpilasesindus

Liikmed

Sandra Leetus – president

Merili Treufeldt – asepresident

Kristiina Saaron

Kelly Ploomi

Roland Rosenfeldt

Sandra Vaikla

Linda Heero

Joel Raidve

Heliisa Mets

Triin Tammes

Alexandra Rosenfeldt

Õpilasesindus lähtub oma töös Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärusest.

Õpilasesinduse meiliaadress: opilasesindus@valgagym.ee. Õpilasesindusele võib kirjutada igal hetkel, kui on ettepanekuid koolielu ja õpikeskkonna paremaks ja atraktiivsemaks muutmisel. Samuti võib edastada murekohti ja võimalikke lahendusi.

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee