Õpilasesinduse uued juhid

22. veebruaril toimusid õpilasesinduse uue presidendi ja asepresidendi valimised.

Õpilasesinduse presidendi kandidaadid olid Heliisa Mets ja Sandra Leetus. Anonüümse hääletuse tulemusel osutus ülekaalukalt võitjaks 11. klassi õpilane Sandra Leetus. Asepresidendi kandidaadid olid Heliisa Mets, Triin Tammes ja Merili Treufeldt. Anonüümse hääletuse tulemusel osutus ülekaalukalt võitjaks 10. klassi õpilane Merili Treufeldt.

Õpilasesinduse uued valimised toimuvad veebruarikuus seetõttu, et uutel juhtidel oleks aega ametisse sisseelamiseks ning vajadusel võimalus aprillikuu keskpaigani senistelt juhtidelt nõu ja täpsustavaid küsimusi küsida.