Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2017/2018. õppeaastal

Valga Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskohtade täitmine toimub:


Kirjalik vastuvõtutest toimub Valga Gümnaasiumis (J. Kuperjanovi 10):

  • reedel, 23.03.2018 kell 14.00 või
  • laupäeval, 24.03.2018 kell 10.00.

Vastuvõtutesti sooritamiseks on aega 60 minutit.
Kirjalikule vastuvõtutestile ei ole vajalik eelregistreerimine. Õpilane valib kirjaliku vastuvõtutesti sooritamiseks ühe etteantud päevadest.

Kirjalikule vastuvõtutestile tulijal peavad kaasas olema:

  • isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass);
  • klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia;
  • kirjutusvahendid.

Need, kes määratud päevadel vastuvõtutesti sooritada ei saa, registreeruvad järelkatsetele hiljemalt 19. märtsiks aadressil triinu.ugur@valgagym.ee.

Kirjaliku vastuvõtutesti ülesanded sisaldavad keele, sõnavara ja teksti mõistmisega seotud ülesandeid, loogilise ja ruumilise mõtlemisega seotud ülesandeid, silmaringi ning üldkultuuriliste teadmistega seotud ülesandeid.

Kirjaliku vastuvõtutesti sooritamise päeval valib sisseastuja ka õppesuuna, millel tahab oma gümnaasiumiõpinguid jätkata.
Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse sisseastujad saavad valida järgmiste õppesuundade vahel:

  • humanitaarsuund,
  • reaalsuund,
  • majandussuund,
  • siseturvalisuse- ja riigikaitse suund.

Õppesuundade kirjelduste ja kursuste jaotustega saab tutvuda “Valga Gümnaasiumi õppekavas”, mis on kättesaadav SIIN.


Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 26.03.2018–20.04.2018.

Vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel. Vestlusele registreerimine toimub vastavas ankeetvormis, mis on leitav Valga Gümnaasiumi kodulehe pealehelt.

Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass).


⁎ Kirjaliku vastuvõtutesti, 9. klassi õpitulemuste ja vestluse põhjal koostatakse sisseastujate nimekiri õpilaskohtade täitmiseks hiljemalt 27. aprilliks 2018. Nimekiri avaldatakse kooli kodulehel.

11. maiks 2018 peavad sisseastujad andma oma otsusest Valga Gümnaasiumi astuda/mitteastuda teada.

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

sisseastumine1

Uudised

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee