Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2017/2018. õppeaastal

Täiendav dokumentide vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õppeaastaks 2018/2019 toimub:

06.08.18-10.08.18 kell 09.00-13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

Palume kõigil õpilastel, kellest jäi õpilaspileti tarbeks pilt tegemata, tulla ajavahemikus 06.08-10.08 pildistama.

 

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti siit);
  2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3. Isikut tõendav dokument ja sünnitunnistus;
  4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal. NB! Taotlusele on vaja nii sisseastuja kui ka eestkostja allkirja.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest pilt õpilaspileti tarbeks.

 

Küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda õppejuhi Triinu Uguriga (triinu.ugur@valgagym.ee).

 


 

Valga Gümnaasiumisse vastuvõetud õpilaste täiendatud (15.05.2018) nimekirjaga saab tutvuda SIIN. Korrigeeritud nimekirja koostamisel võeti arvesse 11. maiks saabunud Valga Gümnaasiumi õppima tulemise sooviavaldusi ning õpilaskohtade täitmise tingimusi (vt allpool esitatut).

Valga Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskohtade täitmine toimus:

  1. sisseastumisvestluse (50%),
  2. kirjaliku vastuvõtutesti (25%) ja
  3. 9. klassi õpitulemuste (25%) alusel.

 


 

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

Uudised

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee