Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2019/2020. õppeaastaks

Dokumentide vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2019/2020. õppeaastaks toimub:

25.06.19-28.06.19 kell 09.00-13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti siit);
  2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3. Isikut tõendav dokument ja sünnitunnistus;
  4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal. NB! Taotlusele on vaja nii sisseastuja kui ka eestkostja allkirja.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest pilt õpilaspileti tarbeks.

Küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda õppejuhi Triinu Uguriga (triinu.ugur@valgagym.ee).


Valga Gümnaasiumisse vastu võetud õpilaste nimekirjaga saab tutvuda SIIN. Nimekirja koostamisel võeti arvesse õpilaskohtade täitmise tingimusi (vt allpool esitatut) ning 13. aprilliks lävendi ületanud õpilaste sooviavaldusi Valga Gümnaasiumi õppima tulemisest.

Valga Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskohtade täitmine toimus:

  1. sisseastumisvestluse (50%),
  2. kirjaliku vastuvõtutesti (25%) ja
  3. klassi õpitulemuste (25%) alusel.

Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2019. aastal“).

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

 

Küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda õppejuhi Triinu Uguriga (triinu.ugur@valgagym.ee).


Uudised

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee