Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2019/2020. õppeaastaks

Valga Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskohtade täitmine toimub:

 1. kirjaliku vastuvõtutesti,
 2. sisseastumisvestluse ja
 3. 9. klassi õpitulemuste alusel.

Kirjalik vastuvõtutest toimub Valga Gümnaasiumis (J. Kuperjanovi 10):

 • reedel, 15.03.2019 kell 14.00 või
 • laupäeval, 16.03.2019 kell 10.00.

Vastuvõtutesti sooritamiseks on aega 60 minutit.

Kirjalikule vastuvõtutestile ei ole vajalik eelregistreerimine. Õpilane valib kirjaliku vastuvõtutesti sooritamiseks ühe etteantud päevadest.

Kirjalikule vastuvõtutestile tulijal peavad kaasas olema:

 • isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass);
 • klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia;
 • kirjutusvahendid.

Need, kes määratud päevadel vastuvõtutesti sooritada ei saa, registreerivad järelkatsetele hiljemalt 11. märtsiks aadressil triinu.ugur@valgagym.ee.

Kirjaliku vastuvõtutesti ülesanded sisaldavad keele, sõnavara ja teksti mõistmisega seotud ülesandeid, loogilise ja ruumilise mõtlemisega seotud ülesandeid, silmaringi ning üldkultuuriliste teadmistega seotud ülesandeid.

Kirjaliku vastuvõtutesti sooritamise päeval valib sisseastuja ka õppesuuna, millel tahab oma gümnaasiumiõpinguid jätkata.

Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse sisseastujad saavad valida järgmiste õppesuundade vahel:

 1. humanitaarsuund,
 2. reaalsuund,
 3. majandussuund,
 4. siseturvalisuse- ja riigikaitse suund.

Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 18.03.2019–18.04.2019.

Vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel. Vestlusele registreerimine toimub vastavas ankeetvormis, mis on leitav SIIT.

Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass).


⁎ Kirjaliku vastuvõtutesti, 9. klassi õpitulemuste ja vestluse põhjal koostatakse sisseastujate nimekiri õpilaskohtade täitmiseks hiljemalt 23. aprilliks 2019.

13. maiks 2019 peavad sisseastujad andma oma otsusest Valga Gümnaasiumi astuda/mitteastuda teada.


Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2019. aastal“).

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

 

Küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda õppejuhi Triinu Uguriga (triinu.ugur@valgagym.ee).


Uudised

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee