Täiendav dokumentide vastuvõtt augustis

Täiendav dokumentide vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õppeaastaks 2018/2019 toimub:

06.08.18-10.08.18 kell 09.00-13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

Palume kõigil õpilastel, kellest jäi õpilaspileti tarbeks pilt tegemata, tulla ajavahemikus 06.08-10.08 pildistama.


Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti siit);
  2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3. Isikut tõendav dokument ja sünnitunnistus;
  4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest pilt õpilaspileti tarbeks.

Küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda õppejuhi Triinu Uguriga (triinu.ugur@valgagym.ee).