Valga Gümnaasium edendab meediaharidust

Mõnda aega tagasi kirjutas Valga Gümnaasium Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud projektikonkursile „Meediahariduse edendamine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes“ projekti “Noorte meediateadmiste arendamine”, mis sai ka rahastuse. Projekti koordinaator on Egle Kõvask.

Projekti eesmärk on arendada noorte meediaalaseid teadmisi: õpetada noori looma meediasisu, tutvustada meediaalaseid õppimisvõimalusi pärast gümnaasiumi, tutvustada meediaalaseid karjäärivõimalusi, tutvudes meediategelaste tööülesannete ja -keskkondadega ning arendada kooli arvutitarkvara.

Projekt on suunatud 20-le Valga Gümnaasiumi meediahuvilisele noorele ning meedia valdkonna vastu huvi tundvatele töötajatele. Eelkõige on oodatud projektist osa võtma Valga Gümnaasiumi blogi haldajad ning Valga Gümnaasiumi kooliraadio meeskonna liikmed.

Projekti raames toimub 15. märtsil väljasõit Tallinna, kus külastatakse raadio ja ajakirjanduse toimetusi ning Balti Filmi- ja Meediakooli. Projektitegevustena soetatakse kooli arvutitesse üheks aastaks Adobe programmid ning märtsikuus toimub 2päevane plakati kujunduse koolitus professionaalse juhendaja käe all.

Projekti rahastavad Integratsiooni Sihtasutus ning Haridus- ja Teadusministeerium.