Valimised ja kool

3. märtsil toimuvad Riigikogu valimised, mistõttu on oluline järgida haridusasutuste neutraalsuse tagamise põhimõtteid valimiste eel ja ajal.

Alaealiste valimisõigus eeldab nii üldhariduskoolidelt kui ka kutseõppeasutustelt suuremat valmisolekut tegeleda valimiste ja poliitilise agitatsiooni küsimustega, et tagada haridusasutuste õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsus.

Kool on õppe- ja kasvatustööks mõeldud ning poliitiliselt neutraalne keskkond. Valimisea langetamine pole seda printsiipi muutnud. Seetõttu peavad haridusasutused hoiduma mistahes tegevusest, mis võib õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsuse kahtluse alla seada.

Kooli ei sobi näiteks üleskutsete tegemine kellegi poolt hääletada. Samuti mistahes formaadis valimisreklaamid, sealhulgas üleskutsed kooli infokanalites ja reklaamtoodete jagamine. Valimiskampaania ajal pole ka õppetöö raames mõistlik korraldada poliitikute tunnikülastusi, sest sel ajal pole neil võimalik käia oma tööst rääkimas lahus valimiskampaaniast. Samas on igati asjakohased arutelud sõpradega või tunnis poliitilise süsteemi, maailmavaadete ja muu sellise üle. Samuti on koolides võimalik korraldada ka valimiste eel poliitikute tutvustusüritusi, kuid need peavad olema aktiivselt tasakaalustatud ja kõigile vabatahtlikud.

Loe lisaks “Valimised ja kool – põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse neutraalsus Riigikogu ja Euroopa parlamendi valimiste ajal”