1971. a

A

Freitak, Einar
Johanson, Urmas
Karvak, Lea
Kase, Urve
Kerk, Heli
Kudisiim, Silja
Kõiv, Paavo
Kõvask, Varje
Lee, Sirje
Lemmik, Kalev
Lääts, Viktor
Munner, Martin
Müürsepp, Aino
Poltruk, Tõnu
Romanovitš, Silvi
Rotenbergs, Eriks
Ruven, Urmas
Sarap, Malle
Sarapuu, Kersti
Sibul, Heikki
Sturis, Viiu
Tammiste, Sirje
Vaher, Vello
Veinberg, Aili

Klassijuhataja
Vaike Tamtik

B

Aab, Eha
Akkermann, Olavi
Alamets, Mare
Ivanova, Ene
Järv, Kalev
Kase, Enno
Katušin, Toomas
Kevvai, Harald
Kond, Kaja
Kurg, Rivo
Laar, Mare
Liiv, Kaie
Mitri, Ivar
Männiste, Leho
Paaps, Kalev
Raat, Elle
Radsin, Teet
Rüütel, Viktor
Säks, Astra
Taits, Kaja
Tammik, Aino
Vaidre, Eve
Viikmäe, Aarne

Klassijuhataja
Aino Nigul

C

Abolin, Tiiu
Amon, Lilian
Eimla, Aare
Grossberg, Eero
Jakobson, Elvine
Kallas, Eevi
Kattai, Nadežda
Keermaa, Toivo
Koemets, Kaido
Lepik, Ants
Metsik, Reet
Mändik, Sirje
Piks, Helge
Priuhka, Hilja
Puller, Niilo
Puusaar, Helgi
Pütsepp, Sirje
Reiljan, Valdur
Roosson, Aili
Saar, Regina
Saar, Robert
Saarmann, Kaja
Simmul, Oliver
Tompel, Tiiu
Tomson, Enn
Tudelepp, Helle
Tudelepp, Sirje
Ulmas, Anne

Klassijuhataja
Uno Talts