Vilistlaskogu stipendium õpilasele

Valga gümnaasiumi vilistlased algatasid stipendiumifondi. Väljaantava stipendiumi eesmärk on innustada Valga Gümnaasiumi õpilasi ja anda hoogu nende edasistele õpingutele ning loomingulisele ja teaduslikule tegevusele. Esimesed stipendiumisaajad selgusid kooli vilistlaspeol 2019. aasta juunis. Esimene stipendiumisaaja oli 12r klassi õpilane Virgo Park. Teine stipendium anti välja 2020. aasta juunikuus 12r klassi õppurile Tambet Kuus`ile.  Kolmanda stpiendiumi sai 12r klassi õppur Denis Tokar. 2022. aastal pälvis stpiendiumi 11r. klassi õpilane Carmen Rääk. Stipendiumifondi suurus oli 2023. aastani kuni 500 eurot.  Vilistlaskogu juhatuse otsusega 20.12.2022. muudeti stipendiumi kogusummat ja see on aastas üldjuhul 1000 eurot (neto). Iga stipendiumi suuruse ja väljaantavate stipendiumide arvu määrab vilistlaskogu juhatus.

MTÜ Valga Gümnaasiumi Vilistlaskogu stipendiumi „Hooandja“ statuut
 

Vilistlaskogu stipendium õpetajale

MTÜ Valga Gümnaasiumi Vilistlaskogu Vikki Pennoneni nimelise stipendiumi statuut 
Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu poolt väljaantava stipendiumi eesmärk on innustada Valga Gümnaasiumi õpetajaid ja anda hoogu nende haridusalasele ja teaduslikule tegevusele
Statuut on kinnitatud vilistlaskogu juhatuse otsusega 20.12.2022. Stipendiumi kogusumma on aastas üldjuhul 1000 eurot (neto). Iga stipendiumi suuruse ja väljaantavate stipendiumide arvu määrab vilistlaskogu juhatus.

Stipendiumifond

Stipendiumifondi raha  korjatakse vilistlaste annetustest, tuluüritustest ja koostöös erinevate organisatsioonidega. Väga oodatud on annetused vilistlaskogu stipendiumifondi. Saajaks MTÜ Valga Gümnaasiumi Vilistlaskogu, SEB panga arvelduskontole EE411010220269034221 märgusõnaga „Hooandja stipendiumifond” või ka „vaba kasutusega annetus”. Annetamiseks võib teha ka püsikorralduse alates kas või 1 eurost kuus, sest koostöös peitub jõud.
Tulumaksuvabastuse saamiseks peab maksekorralduse selgitusse panema ka oma isikukoodi / firmana annetaja oma registrikoodi.

Koostööettepanekuteks palun pöörduda Kalev Härki poole. Kontaktandmed: vg.vilistlaskogu@gmail.com , Kalevi tel +372 502 7768.

MTÜ Valga Gümnaasiumi Vilistlaskogu loodi 2017. aastal Valga Gümnaasiumi vilistlaste koondamiseks, gümnaasiumi traditsioonide ja vaimsuse kandmiseks ja propageerimiseks.

Põhikiri

Vilistlaskogu juhatus 4. juulist 2022 :

Aivar Ilves (1993.a lend),

Priit Karjus (1983.a lend),

Kalev Härk (1989.a lend),

Urmas Orula (1987.a lend).

Vilstlaskogu esimees on Kalev Härk.


Astu vilistlaskogu liikmeks!

Hoia omadega sidet ja tule vilistlaskogu ridadesse!

Selleks täida liikmeksastumise sooviavaldus.

Kodukool ootab Sind!

Vilistlaskogusse kuulumine on tasuta.