Hoia omadega sidet ja tule vilistlaskogu ridadesse!

Selleks täida liikmeksastumise sooviavaldus.

Kodukool ootab Sind!

Vilistlaskogusse kuulumine on tasuta.

22. augustil 2017 kinnitati ametlikult MTÜ Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu.

 Vilistlaskogu juhatus:

Kalev Härk

Margus Lepik

Urmas Orula

Helvia Räägel

Lea Sinimäe

Ivar Järveots

28.08 toimunud vilistlaskogu juhatuse koosolekul käsitletud teemad:

  1. Valga Gümnaasium 100
  2. Kooli reklaamimine
  3. Uudiskirja väljaandmine max 2*aastas
  4. Õpilasstipendiumi statuudi loomine ja välja andmine juuni 2018

Vilistlaskogu koolipoolne kontaktisik on Pille Olesk e- mail pille.olesk@valgagym.ee