12. klasside lõpuaktus

20. juunil kell 16.00-18.00 toimub Valga Gümnaasiumi aulas 87. lennu lõpuaktus.

Aulasse pääsevad eelisjärjekorras kutse ettenäitamisel lõpetajate vanemad. Kui lõpetajate vanemad ja õpetajad on oma istekohtadel ning ruumi jääb üle, lubatakse istuma teised külalised. Külalistel on võimalus lõpuaktust jälgida videosilla vahendusel esimese korruse klassiruumides.

Lõpuaktuse ajakava:
16.00 Lõpetajate sissemarss
16.03 Aktuse avamine
16.03 Kooli lipu aulasse toomine
16.04 Hümn
16.07 Laul
16.10 Aktuse kõne direktorilt
16.13 Direktori käskkiri
16.13 Lõputunnistuste kätteandmine
16.53 Sakari Saari preemiate üleandmine
16.55 Laul
16.58 Sõnavõtud:
– vallavalitsuse esindaja
– klassijuhatajate esindaja
– lastevanemate esindaja
– 12. klasside õpilaste esindaja
17.10 Laul
17.14 Laul
17.18 Korralduslik info (õnnitlemised, pildistamised)
17.20 Viimane koolikell
17.20 Aktus on lõppenud
17.21 Kooli lipu aulast väljaviimine
17.23 Lõpetajate väljamarss
17.26 Õnnitlemine
17.40 Pildistamised

Kooli parkla on sel päeval suletud. Palume autod parkida lähedal asuvatesse parkimiskohtadesse.

Lõpetajate õnnitlemine ja õpetajate tänamine toimub koolihoovis.

Lõpetajate pildistamine toimub kooli aulas ~15 minutit pärast aktuse lõppu.

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi 87. lennu lõpuaktus.