Abiturientidel on võimalus pretendeerida uhiuue jalgratta omanikuks

21. märtsist kuni 9. aprillini (k.a) on 12. klasside õpilastel võimalus võtta osa Müügiekspert OÜ poolt korraldatavast kampaaniast ning võita jalgratas. Võitja kuulutatakse välja 12. klasside lõpukella aktusel 11. aprillil.

Kampaanias saavad osaleda 12. klassi õpilased, kelle:

  • kursuste hinnetes puudub negatiivne hinne;
  • kes on panustanud koolielu ja ühiskonna tegemistesse.

Kandidaadina saab õpilane esitada ennast või lennukaaslast.

Kampaanias osalemiseks tuleb täita koolimaja esimese korruse aknalaual asuv ankeet, lisades sinna:

  • enda või lennukaaslase ees- ja perekonnanimi;
  • klass;
  • põhjendus, miks sina või lennukaaslane peaks selle ratta saama.

Täidetud ankeet tuleb postitada aknalaual olevasse kasti.

Võitja selgub komisjoni otsuse, põhjenduse kaalukuse ja kampaanias osalemise nõuetele vastavuse alusel.