Dokumentide täiendav vastuvõtt 10. klassidesse

Pikendame dokumentide vastuvõttu Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse:

5.08.-8.08.2019 kell 09.00-13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  • Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti siit);
  • Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  • Isikut tõendav dokument ja sünnitunnistus;
  • Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal. NB! Taotlusele on vaja nii sisseastuja kui ka eestkostja allkirja.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest pilt õpilaspileti tarbeks.

Loe lisainformatsiooni kooli kodulehelt valgagym.ee rubriigist “Sisseastujale”.
Küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda õppejuhi Triinu Uguriga (triinu.ugur@valgagym.ee).