Dokumentide vastuvõtt 10. klassidesse

Pikendame dokumentide vastuvõttu Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse:

5.08.-8.08.2019 kell 09.00-13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti siit);
  2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3. Isikut tõendav dokument ja sünnitunnistus;
  4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal. NB! Taotlusele on vaja nii sisseastuja kui ka eestkostja allkirja.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest pilt õpilaspileti tarbeks.

  • Loe lisainformatsiooni rubriigist “Sisseastujale”.

Küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda õppejuhi Triinu Uguriga (triinu.ugur@valgagym.ee).