Dokumentide vastuvõtt juunis

Dokumentide vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õppeaastaks 2018/2019.

Dokumentide vastuvõtt 10. klassidesse toimub:

25.06–29.06.18 kell 09.00–13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.


Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti siit);
  2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3. Isikut tõendav dokument ja sünnitunnistus;
  4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest pilt õpilaspileti tarbeks.

Küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda õppejuhi Triinu Uguriga (triinu.ugur@valgagym.ee).