Dokumentide vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õppeaastaks 2020/2021

Dokumentide vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õppeaastaks 2020/2021

Dokumentide vastuvõtt 10. klassidesse toimub:

25.06–30.06.20 kell 09.00–13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti SIIT);
  2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3. Isikut tõendav dokument;
  4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
  5. Sünnitunnistus.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest pilt õpilaspileti tarbeks.