Dokumentide täiendav vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õppeaastaks 2021/2022

Täiendav dokumentide vastuvõtt 10. klassidesse toimub:

09.08-13.08.21 kell 09.00-13.30.

Täiendav dokumentide vastuvõtt on mõeldud neile õpilastele, kes on kooli vastu võetud, kuid kes ei saanud juulikuus oma dokumente mõjuvatel põhjustel tuua.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti SIIT);
  2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3. Isikut tõendav dokument;
  4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
  5. Sünnitunnistus.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest PILT ÕPILASPILETI TARBEKS.

Lisainfo: õppejuht Triinu Ugur (triinu.ugur@valgagym.ee, 555 70 872)