Hoolekogu

Valga Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Aivo Kuld – hoolekogu esimees; lapsevanemate esindaja

Tanel Valk – hoolekogu aseesimees; lapsevanemate esindaja

Natalia Karu – lapsevanemate esindaja

Allar Koik – lapsevanemate esindaja

Riina Rääk – lapsevanemate esindaja

Anti Alasi – koolipidaja esindaja

Varje Schmidt – õppenõukogu esindaja

õpilaste esindaja

vilistlaste esindaja

Kiri hoolekogule

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

68207 Valga

Eesti

Tel: 766 3830

 

E-post: kool@valgagym.ee