II valikkursuste nädala plaan

Valikkursuste ajaplaan on informatiivne. Valikkursuste algus- ja lõpuajad võivad nädala jooksul muutuda vastavalt sellele, missugused kokkulepped kursuse juhendaja kursusel osalejatega sõlmib.

Toitlustamine toimub valikkursuste nädalal kell 10.40-12.00. Koolilõuna söömiseks lepib valikkursuse juhendaja kursusel osalejatega kokku sobiva aja.

Valikkursuse sisu ja hindamise põhimõtteid selgitab kursuse juhendaja esimeses kontakttunnis.