Info uute koroonaviiruse vastaste meetmete valguses

Hea koolipere!

Valga Gümnaasium juhindub õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud nõuetest ning antud soovitustest.

Valga Gümnaasiumis toimub õppetöö võimalikult tavapäraselt, kuid olukord võib nakkusohu kasvades kiirelt muutuda. Et vältida kooli või mõne klassirühma distantsõppele viimist:

  • Püsime vähimagi haiguskahtluse korral või lähikontaktsena kodus.
  • Järgime head kätehügieeni.
  • Vähendame lähikontaktide hulka.

Distantsõppele jäädes tegutseme kokku lepitud põhimõtete alusel, mis on kättesaadavad nii Stuudiumis kui kooli kodulehel.

10. novembri 2020 Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt ei ole õppeasutustes näomaski kandmise kohustust. Vabariigi Valitsuse otsusest saab lugeda Siseministeeriumi lehelt.

Siiski tagame koolina selle, et:

  • Koolimajas on nõuetekohane ventilatsioon.
  • Klassiruume tuulutatakse vahetundides.
  • Igas klassiruumis on pihustatav desinfitseerimisvahend, mida saavad õpilased soovi korral kasutada oma töölaua desinfitseerimiseks.
  • Veel suuremat tähelepanu pööratakse klassiruumide põhjalikule koristamisele ning pindade desinfitseerimisele.
  • Koolimajja on välisuste lähedusse ning korrustele nähtavatesse kohtadesse paigutatud desinfitseerimisvahendid.
  • Soovi korral saavad õpilased ja koolitöötajad küsida haldusjuhilt-administraatorilt näomaski.
  • Koolimajja tulevatel külalistel peab olema selleks eelnev kokkulepe.

Järgime põhimõtet, et haigena või lähikontaktsena püsime kodus, ka siis, kui nakatumise kahtluse korral on suunatud testimisele, ei tule kooli kuni testitulemuse saamiseni.

Käitume ohutult ka väljaspool kooli!

Andrus Murumaa

Valga Gümnaasiumi direktor