Kagu-Eesti koolinoortel toimusid esimesed suvepäevad

19.-21. augustini toimusid Tartumaa Tervisespordikeskuses Kagu-Eesti riigigümnaasiumite noorte esimesed suvepäevad, mille fookuses oli noorte osalus ja kaasatus.

Suvepäevadest võtsid osa Põlva Gümnaasiumi, Valga Gümnaasiumi, Võru Gümnaasiumi, Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Jõgevamaa Gümnaasiumi noored ning seda korraldasid koolide õpilasesinduste noored. Kokku osales üle 100 inimese.

Kolm päeva olid sisustatud erinevate tegevustega, mis hõlmasid töötubasid, meeskonna- ja võistlusmänge, muusikalisi etteasteid, omaloominguprogrammi ning diskot.

Esimesele päevale olid organiseeritud mitteformaalsemad töötoad, kus teaduskeskuse Ahhaa juhendamisel õpiti valmistama limonaadi ja Ruutu 10 juhendamisel tehti improteatrit. Muuhulgas rääkis Rudolf Kasper Naruski õnnevalemist ja eesmärkidest ning valmistati eesmärkmik. Veel mängiti geopeitust, mis võimaldas tutvuda ümbrusega.

Õhtupooliku sisustasid esinejad. Külla oli tulnud Kethi Uibomägi, kes jutustas noortega elulistel teemadel. Muusikaliste etteastetega astusid üles Valga Gümnaasiumi noored Kristel Koger ja Raul Petersell. Õhtu hitiks oli noortebänd Muster.

Suvepäevade teine päev oli sisustatud formaalsemate teemadega. Külla tulnud Eesti Õpilasesinduste Liit arutles noortega mitteformaalse hariduse ning selle võimaluste üle.  Kooliti pandi kirja praegu olemasolevad mitteformaalsed võimalused ning arengusuunad. Eesti Noorteühenduste Liit arutles noorte osalemise ning enda kuuldavaks tegemise üle. „Kui noor tahab, et elu oleks selline nagu talle meeldib, siis ta peab selles ise kaasa rääkima, sest keegi teine ei tea tema mõtteid ega muuda seda tema eest,” sõnas Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesimees Joosep Kään. „Need, kes pingutavad, nende häält võetakse kindlasti kuulda, eriti siis, kui mõte on läbimõeldud ja põhjendatud,“ lisas koolivõrgu koordinaator Kristin Pintson.

Pärast töötubasid toimusid meeskondlikud mängud, mida viisid läbi koolitöötajad. Kuuest tegevusest koosnenud rada hõlmas seiklusrajal turnimist, pantomiim Aliase mängimist, anagrammi mõistatamist ja muid põnevaid tegevusi.

Teise päeva õhtul ootas veel ees omaloominguprogramm, kus eteldi noorte nähtavaks tegemise teemal. Õhtu lõppes taevalaternate lennutamise ja diskoga.

Suvepäevade eesmärk oli tõsta koolinoorte teadlikkust kaasarääkimise võimalustest hariduse kujunemisel ning mitteformaalse õppe lõimimisel formaalõppega. „Tundsime noorte korraldajatena, et nendele pööratakse koolikeskkonnas vähe tähelepanu, kuigi need on noore jaoks olulised ja kasulikud teemad,“ nentis korraldusmeeskonnaliige Merili Treufeldt.

Kolmandal päeval osalejatelt tagasisidet küsides kuuldi üldjuhul positiivset. „Suur au oli kuulda, et suvepäevad olid harivad ja samas ka meelelahutust pakkuvad,“ rõõmustas Merili.

Projekti rahastas SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programm ning Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond, Haridus– ja Teadusministeerium ja Eesti Noorsootöö Keskus. Sündmust toetasid Valga Vallavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Eesti Õpilasesinduste Liit, teaduskeskus Ahhaa, Ruutu 10, ajalooajakiri “Imeline teadus”, Ruf Ilutulestikud, Büroomaailm, Minimelts, ÕF Imelõõr, Kadarbiku Köögivili OÜ, CutEst, FC Lootos, Punase Risti Valgamaa Selts, Meediasüst, Showtech OÜ, Sound Group OÜ, Räpina paberivabrik, A-Karuse AS ja Aparaadi noortekeskus.

Suvepäevade galerii on leitav siit.