Kontsert tõi täissaali

12. novembril toimus Valga Gümnaasiumi aulas neljandat aastat koolinoorte poolt korraldatud ülelinnaline kontsert “Hingele pai”, mis sel korral tõi endaga kaasa täissaali. Kontserdil astusid laulu, tantsu ja pillimänguga üles noored Valga Gümnaasiumist, Valga Põhikoolist ja Valgamaa Kutseõppekeskusest, laval nägi ka Valga Gümnaasiumi vilistlasi ja endisi õpilasi.

Suur aitäh kõigile esinejatele, juhendajatele ja abilistele!