Kool võitis haridustehnoloogia aastaauhinna

12. septembril toimus Tallinnas Kultuurikatlas Haridustehnoloogia konverents Edu EXEX, kus koolid tutvustasid haridustehnoloogiaga seotud kogemusi ja edulugusid ning anti välja haridustehnoloogia aastaauhind, mille pälvis meie kool. Kooli esindas koolipoolne projektijuht Pille Olesk. Auhinnana võitsime koolile uue 360° video- ja fotokaamera. Koolile tõi võidu kehaandurite kasutamine õppetöös.

Valga gümnaasiumi õpilased said sel kevadel katsetada nii ajulainete visualiseerimise mõõtmisandureid NeuroSky MindWave kui ka mitmeid teisi kehaandureid. Seadmed pärinevad Innove poolt korraldatud ESF taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” (Klass+). Meie projektiga “Innovatoorium – Tark Koolimaja värkvõrgu abil” said partnerkoolid erinevaid vahendeid valmislahendusteta. Iga kool sai esialgseks katsetamiseks ja õppematerjali väljatöötamiseks ühe nutika komplekti – kohvri (nutiriiete, ruumiandurite, digikunsti, teaduslabori ja kehaandurite komplekti). Projekti peataotleja oli Kolga Kool, tema partneriteks on Kuressaare Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Väätsa Põhikool ja Valga Gümnaasium. Koolide nutianduritega tegevusi koordineerivad TLÜ doktorant Marge Kusmin ja vanemteadur Mart Laanpere.

Kõik projektikoolid tegutsesid sel kevadel katse-eksitus meetodil õppematerjalide kasutusala ja õpilugu leiutades. Edasi toimetavad koolid juba tuginedes partnerite kogemustele ja ise oma teadmisi edasi jagades juba laiemale koolide ringile. Projekt kestab kolm nutikat aastat, kus kõik koolid saavad endale viis erinevat nutikomplekti.

Valga Gümnaasiumi nutiprojekti projektimeeskonda kuuluvad ka mõned 11. klassi õpilased, kes jagavad oma teadmisi teistele. Kevadel toimus valikkursus „Innovatoorium – kehaandurid õppetöös“, mille sihtgrupiks oli 10. klass. Projektimeeskonna õpilased andsid õppuritele kätte ajulainete mõõtjad ja kehaandurid ning katsealused pidid ise otsima lahendusi, kuidas seadmed tööle saada ning leida ka kasutamisspekter koolis. Meie nutiprojekti projektimeeskonda kuuluvad ka mõned 11. klassi õpilased, kes jagavad oma teadmisi teistele. Kevadel toimus 10. klassidele „Innovatoorium – kehaandurid õppetöös“. Projektimeeskonna õpilased andsid õppuritele kätte ajulainete mõõtjad ja kehaandurid ning katsealused pidid ise otsima lahendusi, kuidas seadmed tööle saada ning leida ka kasutamisspekter koolis.

Töötoad rahvusvahelisel tasandil

Kooli meeskond sai võimaluse oma seadmeid praktiseerida ka Valgas toimunud rahvusvahelisel konverentsil „The Learning Society”, kus üheks tõmbenumbriks oli ajulainete mõõtjate kasutamine.

Konverents ei olnud tavapärase ülesehitusega, vaid toimus jalutuskäiguna, tutvudes erinevate riikide õppemeetoditega. Kohal oli poolsada projektipartnerit Taanist, Norrast, Islandilt ning külalised naaberriigist Lätist. Meie kooli meeskond tutvustas oma tegevusi ja esitles töötuba “Segadust tekitavad maitsed”, milles üheks tõmbenumbriks oli ajulainete mõõtjate kasutamine. Näiteks määrati erinevates šokolaadides kakaosisaldust. Magus suutäis tekitas mõnusaid meditatsioonile iseloomulikke laineid, mida mõõteskaalal vaadeldi.

Selgelt eristusid programmis näiteks hirmu/segadustunde tekkimine. Töötoa kestel olid osalejatel peas silmaklapid ja pabertaldrikust valmistud ninaalused, et takistada lõhnade segunemist ja erineva lõhna jõudmist ninna. Ninataldrikule paigutati erinevaid toiduaineid. Näiteks nina alla kalapulgad, suhu vetikad ja pihku väiksed kaheksajalad. Eriti reageerisid mõõteriistad pihku pandud mereelukale, sest osaleja ehmus ja tõmbus pingesse. Konverentsi töötuba toimus inglise keeles ja pööratud klassiruumi meetodil ehk siis läbiviijateks olid Valga Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi õppurid.

Valga Gümnaasiumi kehakohver sisaldab palju kehaandureid. Nende seadmete katsetamine toimus valikkursusena ja avastusõppe meetodil. Kehaandurite kohver sisaldab kehaasendi andurit, norskamisandurist, nahapinna juhtivuse, lihastoonuse ja lihaste töö andurit, vererõhu ja EKG andurit, kopsumahu mõõturit, pulsi ja vere hapnikusisalduse mõõturit jne.