Uudised

Uudised

Kooliaasta avaaktus ja info õppeaasta alguseks

Kooliaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 30. augustil kell 10.00 Valga Gümnaasiumi aulas. Pärast aktust toimub klassipiltide tegemine ning klassijuhatajatund.

Õpikud ja muud õppematerjalid komplekteeritakse uueks õppeaastaks igale õpilasele personaalselt ning need saab kätte 30. augustil klassijuhatajatunnis.

Info 10. klassidele

10. klassi õpilased pääsevad õppeinfosüsteemi Stuudium alates 28. augustist, samuti saavad vanemad taotleda juurdepääsu pärast seda, kui uued õpilased on nimekirja lisatud.

* Stuudiumi kasutajakonto aktiveerimine:

Kui Stuudiumi on kantud uute õpilaste nimekirjad, saavad uued õpilased aktiveerida oma konto järgmiselt: Stuudiumi avalehelt valida „Ava kasutajakonto” → „Kui kool on juba sinu andmed süsteemi sisestanud, aktiveeri oma konto siin.”

Valga Gümnaasiumi Stuudiumi lehele pääseb siit: https://valga.ope.ee/auth/.

31. augustist algab õppetöö tunniplaani alusel, erandina toimuvad sel päeval õpilastele mõeldud INFOKOOSOLEKUD:

4. tund infokoosolek 10. klasside õpilastele,

5. tund infokoosolek 11. ja 12. klasside õpilastele.

Infokoosolekust osavõtmine on kohustuslik.

* Tunniplaan lisatakse kooli kodulehele hiljemalt 30. augustil.

* Toitlustamine algab 31. augustist, koolilõuna on õpilastele tasuta, toitlustamine toimub õpilaspileti valideerimise alusel.

Koduklassid:

10. h + 10. s klass – kab 302, klj Anna Kirschbaum

10. m klass – kab 202, klj Jaan Uudelt

10. r klass – kab 203, klj Egle Kõvask

11. h klass – kab 107, klj Bret Baussova

11. m klass – kab 301, klj Triinu Ugur

11. r klass – kab 206, klj Pille Olesk

11. s klass – kab 309, klj Piret Markson

12. h + 12. m klass – kab 204, klj Irja Kängsepp

12. r + 12. s klass – kab 109, klj Varje Schmidt

Haigustunnuste korral või eneseisolatsiooni määratuna tuleb õpilasel koju jääda ning anda sellest teada klassijuhatajale.

Lisainfo: õppejuht Triinu Ugur (triinu.ugur@valgagym.ee; 555 70 872).