Lõimitud ainetund

11. detsembril sisustas 10. ja 11. klasside siseturvalisuse- ja riigikaitse õppesuuna õpilaste ainetundi oma kogemuslooga Afganistanis missioonil käinud nooremveebel Ott Jõesaar, lõimides selliselt ajalootunni riigikaitseõpetusega. Ott jagas õpilastega kogemusi Afganistanis saadud missioonidelt ning kirjeldas, missugune on olnud elu pärast seda, kui oli kaotanud missioonil olles miinile astudes jala.