Majandus- ja ettevõtlusõpe muutub praktilisemaks

Valga Gümnaasiumi projekt “Teadlikult ettevõtjaks läbi pärand- ja digitehnoloogia” sai rahastuse summas 11 380,50€. Projekti rahastab Innove. Projektijuht on majandus- ja ettevõtlusõpetaja Birgit Tuulemets.

Projekt kestab vahemikus 01.03.2019-20.12.2020 ning on suunatud Valga Gümnaasiumi majandussuuna õpilastele. Projekti kaudu muutub majanduse õppesuund praktilisemaks ning on suuremal määral seotud kogukonna ettevõtjatega ja ettevõtetega. Muuhulgas võimaldab ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse arendamine luua edukaid õpilasfirmasid. Kooli partneriteks on Valga Muuseum ja Valgamaa Arenguagentuur.

Projekti jooksul planeeritakse mitmeid põnevaid tegevusi:

  • Valga Muuseumi arhiivide külastamine ja praktilised meistriklassid;
  • Ettevõtjate meistriklassid, mida viivad läbi Valgamaa Arenguagentuuri spetsialistid;
  • Praktilised meistriklassid ettevõtjate juures kes kasutavad pärandtehnoloogiaid või digitehnoloogiaid;
  • Valga Muuseumile ja Valga Gümnaasiumile erinevate suveniirtoodete väljatöötamine;
  • Ettevõtete külastused.