Majandustundide raames toimuvad ettevõtjate meistriklassid

Majandustundide raames toimuvad ettevõtjate meistriklassid, mida viivad läbi Valgamaa Arenguagentuuri spetsialistid. Antud tegevus toetab majandustunde läbi praktiliste tegevuste, mille tulemusena kinnituvad akadeemilistes tundides õpitud teooriad. Selle nädala meistriklassis seatakse selgeid eesmärke nii elus kui ka õpilasfirmade tegevuses ning luuakse tegevusplaane, et saavutada oma seatud eesmärgid.

Meistriklasse viiakse läbi projekti “Teadlikult ettevõtjaks läbi pärand- ja digitehnoloogia” raames, mida rahastab Innove läbi Euroopa Sotsiaalfondi. Projektijuht on majandus- ja ettevõtlusõpetaja Birgit Tuulemets.