Mitmel uurimis- ja praktilisel tööl lasub plagiaadikahtlus

Seoses mitme uurimis- ja praktilise töö plagiaadikahtlusega peavad kõik 12. klasside õpilased koos juhendajaga vastavalt juhendile oma tööd üle vaatama ja vajadusel ka uuesti kaitsma.

Plagiaadi ohvritel tuleb töö ümber teha ning uuesti kaitsta enne eksamiperioodi algust.

Tööde koostamise ja vormistamise juhendi leiab siit: Valga Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde juhend.