Noortesarja näitlejad käisid külas

7. detsembril esinesid Valga Gümnaasiumi 10. h, 10. s ja 10. m, 12. klasside õpilastele ning Valga Põhikooli 8. klassi õpilastele noortesarja “Miks mitte?!” näitlejad, kes rääkisid õpilastega sarjas käsitlevatel teemadel (nt palgalõhe, sugu ja karjäärivalikud, stereotüüpsed ametivalikud, sugu, vanus ja rahvus mõjutamas tööturualaseid võimalusi, sooline diskrimineerimine tööturul, soorollid perekonnas ning riietus, mood ja stereotüübid).

Õpilased said tutvuda seriaali näitlejatega, teha selfisid, küsida neilt huvitavaid küsimusi seriaali, näitlejate, seriaalis käsitletavate teemade kohta.

Noortesari “Miks mitte?!” on Euroopa Komisjoni projekti BREAK! üks väljunditest ning selle ideeks on motiveerida noori tegema karjäärivalikuid lähtudes sisetundest.