Õpilased ja õpetajad käisid keeleõppereisil Iirimaal

19.-26. oktoobrini võtsid 9 meie kooli õpilast osa keeleõppereisist, mis toimus Iirimaal Galway linnas. 20 tunnine keelekursus toimus Atlantic Language keeltekoolis. Selle nädala jooksul elasid nii õpilased kui ka õpetajad kohalikes peredes. Iirimaa tervistas oma imelise looduse ja toredate inimestega: käidi imetlemas Connemarat ja Moheri kaljusid. Kultuurist osa saamiseks õpiti ka iiri tantsu – lõbus vaadata, raske õppida.

Kursuse läbisid järgmised õpilased:
Marianne Juus, 11.h
Kaia Taba, 11.h
Lili Mariin Behrsin, 11.h
Rasmus Laidla, 11.m
Kätry Kablukov, 11.r
Genor Kasak, 11.r
Kadri Kängsepp, 11.r
Marve Vodi, 11.r
Margot Danilišina, 11.s

Õppenädala lõpuks väljastati tunnistus kursuse läbimise kohta. Õpilastega olid kaasas õpetajad Bret Baussova ja Helen Teinfeldt.