Õpilased jätkavad õppetööd kontaktõppes alates 17. maist 2021

Hea koolipere!

Vabariigi Valitsus võttis 11. mail 2021 toimunud kabinetinõupidamisel vastu põhimõttelised otsused, millega lubatakse alates järgmisest esmaspäevast, 17. maist, kooli kõik distantsõppel olnud õppurid.
Õppetöö jätkub Valga Gümnaasiumis kontaktõppes kehtiva tunniplaani alusel.

Koolis olles täidame rangelt kehtivaid ohutusmeetmeid ehk:
* Koolimajas on maski kandmise kohustus.
* Koolimajas on nõuetekohane ventilatsioon.
* Klassiruume tuulutatakse vahetundides.
* Igas klassiruumis on pihustatav desinfitseerimisvahend, mida saavad õpilased soovi korral kasutada oma töölaua desinfitseerimiseks.
* Veel suuremat tähelepanu pööratakse klassiruumide põhjalikule koristamisele ning pindade desinfitseerimisele.
* Koolimajja on välisuste lähedusse ning korrustele nähtavatesse kohtadesse paigutatud desinfitseerimisvahendid ja näomaskid.
* Koolimajja tulevatel külalistel peab olema selleks eelnev kokkulepe.

OLULINE on see, et püsime vähimagi haiguskahtluse korral või lähikontaktsena kodus. Vähendame lähikontaktide hulka ja järgime head kätehügieeni.

Haiguskahtluse korral ja lähikontaktsena toimub kooli teavitamine samade põhimõtete alusel, mis on kokku lepitud õppeaasta alguses: “Kui õpilasel esinevad haigussümptomid, teavitab õpilane kirjalikult õppejuhti hiljemalt koolipäeva hommikuks kella 07.30-ks oma haigestumisest või lähikontaktseks olemisest.”

Triinu Ugur
Valga Gümnaasiumi õppejuht