Õpilasesinduste meeskonnatöö ja motivatsiooni koolitus

1. aprillil toimus Valga Gümnaasiumis kooli õpilasesinduse poolt projekti raames korraldatud meeskonnatöö ja motivatsiooni koolitus Valga, Tõrva, Otepää Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmetele.

Koolituspäeva jooksul tulid teemadena käsitlusse õpilasesinduste hetkeseis, ideaalne õpilasesinduse liige ja juht, peamised murekohad ja olemasolevad võimalused, motivatsiooniallikad, rahastamisvõimalused ning maakonna koolide õpilasesinduste omavahelise koostöö parendamine ja edendamine. Lisaks teoreetilisele poolele harjutati meeskonna tunnetust läbi meeskonnamängude.

Projekti rahastati Valga Linnavalitsuse noorte omaalgatuslike projektide fondist. Suur aitäh Eesti Õpilasesinduste Liidule, Valgamaa Noortekogule, Otepää ja Tõrva Gümnaasiumile.