Õppekorraldus alates 11. jaanuarist 2021

Hea koolipere!

Vabariigi Valitsuse otsusega võivad alates 11. jaanuarist kõikide haridusastmete õppijad jätkata kontaktõppel.

Vabariigi Valitsuse otsusega saate tutvuda siin: https://valitsus.ee/uudised/13-maakonnas-jaavad-kehtima-piirangud-huviharidusele-noorsootoole-taiendoppele-ja-spordile

Järgmisel nädalal kooli tulles peame kinni varasemalt kokku lepitud põhimõttest, et haigena või lähikontaktsena püsime kodus. Ka siis, kui nakatumise kahtluse korral on suunatud testimisele, ei tule me kooli kuni testitulemuse saamiseni.

Jätkame õppetööd vajaduspõhiselt nii kontaktõppe kui e-õppe vormis.

Peame meeles selle, kuidas e-õppes olles tegutseme:

  1. Kui õpilane on sunnitud jääma koju, teavitab ta sellest kirjalikult õppejuhti hiljemalt koolipäeva hommikuks kella 07.30-ks.
  2. Õppejuhti teavitanud õpilane viibib e-õppel automaatselt 3 päeva, pärast mida on õpilasel kohustus õppejuhti uuesti teavitada kas oma tervenemisest, e-õppel olemise pikenemisest või COVID-19 testile minemisest.
  3. Kui õpilane ei teavita oma puudumisest õppejuhti kokkulepitud viisil, märgitakse õpilane Stuudiumis ainetundide päevikutes puudujaks.
  • Lisaks on igas klassiruumis pihustatav desinfitseerimisvahend, mida saavad õpilased soovi korral kasutada oma töölaua desinfitseerimiseks.
  • Klassiruumid tuulutatakse vahetundides.
  • Toitlustamine toimub sarnaselt eelmise aastaga, kus õpilased tõstavad endale ise toiduportsjoni. Söökla ukse juurde on paigutatud desinfitseerimisvahendid ning sööklasse pääseb vaid juhul, kui käed on nõuetekohaselt desinfitseeritud.

Valga Gümnaasiumi juhtkond