Õppekorraldus perioodil 14.-18. detsember

Järgmisest nädalast jõuluvaheajani toimub õppetöö distantsõppena.

Koolimaja on sel perioodil suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu.

Kogu õppetöö on korraldatud elektroonselt õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu. Õppeülesanded, -materjalid, tagasisidestamine, hindamine jm toimub Stuudiumis.

Distantsõpe tähendab meie jaoks elektroonsel teel tavapärases õppetöös osalemist.

Detailsem informatsioon õppekorralduse kohta distantsõppeperioodil on kättesaadav SIIT.

Säilitame rahulikku meelt ning tegutseme läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.

Lisainformatsiooni saamiseks kirjutage õppejuhile Triinu Ugurile (triinu.ugur@valgagym.ee või 555 70 872).

Hoidkem end!

Triinu Ugur

Valga Gümnaasiumi õppejuht