Õppenõukogud õppeaastal 2020/2021:

28.08.2020 – 2019/2020. õa viimane õppenõukogu

25.11.2020 – õppenõukogu (kokkuvõte I perioodi õppetööst)

14.04.2021 – õppenõukogu (12. klassid, eksamid)

07.06.2021 – õppenõukogu (õppetöö kokkuvõte üleminekuklassides)

14.06.2021 – õppenõukogu (12. kl lõpetamine, täiendava õppetöö tulemused)

27.08.2021 2021/2021. õa viimane õppenõukogu