Õppetöö Valga Gümnaasiumis alates 3. maist 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad 3. maist kooli minna 1.—4., 9. ja 12. klassi õpilased ning kutsekeskhariduse lõpukursuse õppijad. 


Sellekohast Haridus- ja Teadusministeeriumi infokirja saab lugeda siit: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.04.28_ringkiri_piirangud_alates_3._maist.pdf

Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.


Valga Gümnaasiumi 12. klasside õpilastel algas eksamiperiood eesti keele eksamiga ja traditsioonilist tunniplaanipõhist õppetööd neil sellest ajast ei toimu, seega ei ole nad ka alates 3. maist tagasi koolimajas. Küll aga on neil:

* nädala alguses inglise keele konsultatsioonid (veebipõhised);

* 7. mail inglise keele riigieksam (kirjalik);

* 10.-13. mai inglise keele riigieksam (suuline) – ajagraafiku alusel;

* alates 10. maist matemaatika riigieksami konsultatsioonid vastavalt aineõpetajatega kokku lepitud graafikule.


Alates 3. maist võib kõiki ettevaatusabinõusid rakendades haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja hügieeninõuete järgimine. Kõik õpilaste kooli kutsumised registreeritakse Stuudiumi kalendris.


Juhised üldhariduskoolidele võimalikult ohutuks tegutsemiseks ja õppetöö läbiviimiseks on kättesaadavad siit:https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.04.28_juhised_koolidele_ohutuks_too_korraldamiseks.pdf

Lisainfo: õppejuhilt Triinu Ugurilt (triinu.ugur@valgagym.ee; 555 70 872).