Praktiline töö: klassidevaheline mälumänguturniir

Valga Gümnaasiumi 11. reaalklassi õpilane Brit Marii Veri korraldab praktilise töö raames klassidevahelist mälumänguturniiri.

Turniir koosneb 7-st etapist. Etapid toimuvad igal teisel neljapäeval pärast teist tundi aulas. Esimene etapp toimub 24. septembril algusega kell 10.40 aulas. Esimese etapi teemadeks on bioloogia ja filmid/seriaalid.

Igast klassist oodatakse osalema vähemalt ühte 3-liikmelist võistkonda. Võib välja panna ka rohkem kui ühe võistkonna. Samuti on oodatud õpetajate võistkond. Kui klass on väljasõidul, spordivõistlustel või muul kooli esindaval üritusel, tuleb sellest teada anda ning etapi toimumise kuupäeva muudetakse.

Reeglid:
* Võistkonda kuulub ühest klassist kolm liiget.
* Ühe meeskonnaliikme puudumisel võib asendada teda teine sama klassi õpilane.
* Igal etapil on kaks teemat, millest antakse teada sama nädala jooksul.
* Igas teemas on 7 küsimust ja aega neile vastamiseks on 2×8 minutit.
* Vastused ja tulemused pannakse stendidele järgmise päeva jooksul.
* Nutiseadmete või muu abistava materjali kasutamine on keelatud.

Kohtumiseni turniiril!