Projekt “The Learning Society” sai läbi

24.05 toimus Valga Kultuuri ja Huvialakeskuses rahvusvaheline konverents.

Konverents ei olnud tavapärase ülesehitusega vaid toimus jalutuskäiguna erinevate riikide õppemeetoditega tutvumiskäiguna.

Konverents lõpetas programmi Nordplus “The Learning Society” projekti. Projekti oli kaasatud neli riiki: Eesti (Valga Vald), Norra, Taani ja Island.

Projekti eesmärk oli läbi praktiliste ülesannete ja kogemuste aidata noorel inimesel mõista tänast ühiskonda, tema rolli ja vastutust selles.

Projekti raames viidi Valga Gümnaasiumis läbi erinevaid projektitegevusi (töötubasid, õppetunde, vestlusi jne).

Konverentsil tutvustas Valga Gümnaasiumi meeskond oma tegevusi ja esitles töötuba “Segatusttekitavad maitsed”.

Eksperimentaalse töötoa läbiviijateks olid õpilased ja järgiti ümberpööratud klassiruumi meetodit. 2* 50 min töötoas olid õpetajateks: Tambet Kuus ja Joel Raidve (10 kl) ning Virgo Park ja Sandara Vaikla (11 kl). Konverents toimus inglise keeles. Koolipoolne koordinaator oli projektis Pille Olesk.